طراحی و ساخت انواع قالب ستون پل
متداول ترین نوع قالب بتن جهت بتن ریزی و ساخت پایه پل ، قالب یکپارچه فلزی است. در طراحی این نوع قالب ، بر اساس سطح مقطع سازه و قطر ستون ، ارتفاع بتن ریزی در هر نوبت و شرایط پروژه ، ضخامت ورق پوسته کفی قالب و پشت بندها ( استیفنرها ) تعریف می گردد.
 

قالب بتن ستون پل

 

طرح سازه بتنی پایه پل ، عموما بصورت ساده ( مقطع دایره ، بیضی یا مستطیل شکل ) بوده و یا در صورت طرح دار بودن ، اغلب دارای طرحی هندسی و یکپارچه می باشند.
 

قالب پل- قالب فلز مشبک پردازان

 

در مواردی که ارتفاع نهایی سازه از ارتفاع قالب بیشتر بوده و بتن ریزی با یک ست قالب تکرار می گردد ، بایستی موقعیت بولت های داخلی بصورتی در طراحی لحاظ گردد که قالب در بتن ریزی سطحوح بالاتر ، بر روی سوراخ بولت های مراحل قبلی قرار گیرد. از محاسن این روش سهولت اجرا و هزینه تمام شده پایین تر بوده و ایراد آن بوجود آمدن لبه در سطوح سرد بتن ریزی ( ناخنی ) می باشد که جهت رفع این نقیصه ، استفاده از قالب کمکی ( کمربندی ) پیشنهاد می گردد.
 

ستون پل بتنی مشبک پردازان

 

دقت در ساخت و سهولت باز و بسته شدن قالب ، مهارت اپراتور و حفظ سلامت قالب ، کیفیت بتن ، استفاده از براکت و کمربندی در موارد لازم و ... همگی از پارامترهای موثر بر حفظ عمر قالب و کیفیت سطوح سازه می باشند .
 

قالب پل و عرشه پل

 .

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید