طراحی و ساخت انواع قالب نیوجرسی
بلوک نیوجرسی بتنی ، قطعات بتنی پیش ساخته ای هستند که در مسیرهای ترافیکی و جاده ای ، نقش جدا کننده ی مسیرهای تردد از یکدیگر را بعهده دارند. ویژگی بارز این قطعات کاهش صدمات وارده به خودرو در صورت برخورد و جلوگیری از انحراف به مسیر مخالف می باشد. بلوک نیوجرسی ( حفاظ بتنی آزادراه ) شامل بلوک اصلی و مفصل نیوجرسی است که وظیفه آن اتصال قطعات بصورت سری به یکدیگر بوده و در ابعاد استاندارد 4 و 6 متری قابل ساخت می باشد.
 

قالب نیوجرسی

 

 انواع قالب نیوجرسی از نظر شکل:
  • قالب نیوجرسی ساده
  • قالب نیوجرسی مفصلی
  • قالب نیوجرسی کام و زبانه
 

انواع قالب نیوجرسی مشبک پردازان

 

انواع قالب نیوجرسی از نظر جهت بتن ریزی:
  • قالب نیوجرسی به روش بتن ریزی ایستاده
  • قالب نیوجرسی به روش بتن ریزی معکوس
 

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید